2ος ΚΥΚΛΟΣ «e-λιανικό»

Αποκτήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα με επιδότηση έως και 100% της δαπάνης. Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων … έως 29 Σεπτεμβρίου 2021!
Δικαιούχες επιχειρήσεις είναι μόνο όσες δεν εντάχθηκαν στον Α’ κύκλο της Δράσης.

Με τον πρώτο κύκλο να έχει ολοκληρωθεί και με χιλιάδες επιχειρήσεις να μην έχουν ενταχθεί στην επιδότηση για την δημιουργία eshop ο στόχος πλέον έιναι η επιχορήγηση ακόμη περισσότερων επιχειρήσεων.
Ο 2ος κύκλος της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» ξεκινά στις 9 Ιουλίου 2021 με την υποβολή αιτήσεων.
Στον Α’ κύκλο της Δράση κατατέθηκαν 11.500 αιτήσεις ενώ έχουν ήδη εγκριθεί οι 7.162 με συνολικό ποσό επιχορήγησης τα 33,6 εκατ. Ευρώ.
Η προκήρυξη του Β’ κύκλου έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την Παρασκευή 25/6/2021 στην προκήρυξη και Β’ κύκλου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 9η Ιουλίου 2021 έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021.

Στόχος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και διασφαλίζοντας τη συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Ο προϋπολογισμός του Β’ κύκλου θα είναι 8 εκατ. ευρώ με επιδότηση δαπανών έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος. Αν η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, επιδοτούνται άυλες δαπάνες μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμισή του.

Δικαιούχοι είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται ως «υφιστάμενες», αν έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και ως «νεοσύστατες» αν έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.